Rozstrzygnięcie naboru w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi

W dniu 27 maja br. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla gmin uczestniczących w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi. Łączna kwota pomocy przyznana wszystkim zakwalifikowanym wnioskodawcom to 687 795 zł. W tym roku w zakresie przeprowadzonego naboru wniosków o pomoc finansową przedłożonych zostało 78 wniosków o dofinansowanie. 69 gmin otrzyma wsparcie na realizację zadań w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w 2019 roku, wśród nich jest także Gmina Sanok. W latach 2017 – 2020 w programie uczestniczy sołectwo Wujskie. W tym roku w miejscowości realizowany będzie projekt pn. „Organizacja warsztatów serowarstwa i seminarium w celu ukierunkowania społeczności  lokalnej na rozwój przedsiębiorczości oraz wyposażenie w sprzęt nagłośnieniowy Wiejskiego Domu Kultury w Wujskim”. Dofinansowanie z budżetu województwa podkarpackiego wynosi 10 tys. zł.