Rozstrzygnięcie XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Wysokie miejsca uczestników z Gminy Sanok!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia działalności prewencyjnej. W nawiązaniu do tego wydarzenia prezes KRUS-u dr Aleksandra Hadzik ogłosiła XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Placówka Terenowa KRUS w Sanoku zorganizowała podsumowanie konkursu 10 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.
Tego dnia odbył się piknik z wieloma atrakcjami i poczęstunkiem. Przygotowano wiele ciekawych zajęć dla dzieci m.in. pogadankę  pod hasłem „ Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”, ponadto nauczyciele ze Szkoły Rolniczej przeprowadzili pokaz z bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych,  ratownicy medyczni Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a dzięki współpracy KRUS z OSP Niebieszczany- dzieciaki, pod czujnym okiem doświadczonych strażaków, mogły pozjeżdżać na tyrolce. Całość imprezy uświetnił występ Mażoretek “Vivid” działających przy Ochotniczej Straży Pożarne w Jaćmierzu.

 

Po dniu pełnym wrażeń i zabawy na świeżym powietrzu nadszedł czas ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród laureatom. Konkurs miał na celu promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także sprawdzenie wiedzy dzieci nt. bezpieczeństwa pracy i zagrożeń związanych z wypadkami w gospodarstwach rolnych.
W konkursie mogły wziąć udział dzieci szkół podstawowych z terenów wiejskich, w rozróżnieniu na kategorie wiekowe:

I kategoria – dzieci klasy 0-3

II kategoria – dzieci klas 4-8

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

W wyniku eliminacji przeprowadzonych przez Placówkę Terenową KRUS w Sanoku, spośród 243 uczniów z 30 szkół podstawowych laureatami etapu Regionalnego zostali:

  • w I grupie wiekowej (klasy 0 – 3)

I miejsce Tomasz Sobolak z Raczkowej (uczeń klasy 3 – Szkoła Podstawowa w Falejówce)
II miejsce Kamil Borończyk  z Wolicy (uczeń klasy 1 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pobiednie)
III miejsce Wojciech Jurczak z Czaszyna (uczeń klasy 3 – Szkoła Podstawowa w Czaszynie)
 

  • w II grupie wiekowej (klasy 4 – 8)

I miejsce Julia Stabryła z Jurowiec (uczennica klasy 7 – Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym)
II miejsce Agnieszka Kucap z Komańczy (uczennica klasy 6 – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy)
III miejsce Wiktor Kozdroń z Falejówki (uczeń klasy 8 – Szkoła Podstawowa w Falejówce)

Ponadto przyznano 31 wyróżnień, w tym z terenu Gminy Sanok otrzymały:

  • Aleksandra Gacek – kl. 7-  SP Niebieszczany
  • Oliwia Biodrowicz  –  kl. 5 – SP Trepcza

Miło nam poinformować, że dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej w Falejówce  zakwalifikowało się do Wojewódzkiego etapu konkursu!

 I miejsce w swojej grupie wiekowej zajął Wiktor Kozdroń z kl. 8 SP Falejówka 
 Wyróżnienie zdobył Tomasz Sobolak z kl. 3 z SP Falejówka

GRATULACJE !!!

 

Honorowy Patronat nad Konkursem sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wsparcia organizacyjnego udzielili: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Partnerem strategicznym Konkursu było Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Patronat medialny sprawowali: TVP 1, platforma informacyjna AgroNews.com.pl, dwutygodnik Agro Serwis, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Rolniczy Przegląd Techniczny, Wieści Rolnicze – Portal dla rolników oraz Magazyn Rolniczy Agro Profil.