Rusza nabór uzupełniający do projektu “Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”

Gmina Sanok ogłasza nabór uzupełniający do projektu wymiany starych, tradycyjnych pieców na paliwo stałe (drewno, węgiel) na wysokosprawne kotły gazowe na pellet lub ekogroszek.

Osoby chętne otrzymają do 85% dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Nabór będzie prowadzony w dniach 09.09.2019 r. – 18.09.2019 r. w Urzędzie Gminy Sanok w dwóch grupach:

I Grupa – Podziałanie 3.3.1. Realizacja planów niskoemisyjnych wymiana kotłów na:

– kotły gazowe

– kotły opalane biomasą: pellet drzewny, zrębki drzewne, drewno

II Grupa – Podziałanie 3.3.2. Redukcja emisji wymiana kotłów na:

– ekogroszek

Osoby zainteresowane powinny spełniać następujące warunki:

  • nieruchomość, na której wykonana ma być instalacja położona jest na terenie gminy Sanok,
  • stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja jest uregulowany – mieszkaniec posiada prawo do dysponowania nieruchomością bezterminowo lub co najmniej do 31 grudnia 2026 roku (okres trwałości projektu),
  • tradycyjny kocioł na paliwo stałe zostanie zlikwidowany,
  • nie ma nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań wobec Gminy,
  • w budynku, w którym będzie montowane nowe źródło ciepła w okresie ostatnich 10 lat były przeprowadzone inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków (np.: docieplenie ścian, fundamentów, stropów, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia budynku na energooszczędne, wymiana sprzętów domowych na energooszczędne itp.).

W przypadku osób ubiegających się o wymianę pieca na ekogroszek warunkiem podstawowym jest brak na nieruchomości dostępu do sieci gazowej.

Uczestnik projektu pokrywa 15% kosztów kwalifikowanych, całość kosztów niekwalifikowanych (podatek VAT w całości, koszty dokumentacji) oraz koszt weryfikacji technicznej budynku 90,00 zł brutto.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE wraz z kopią dokumentów potwierdzających własność.

Deklaracje będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Sanok, V piętro,  pok. 504 w terminie od 09.09.2019 r. – 18.09.2019 r.

 

 

Pliki do pobrania