Rządowe wsparcie dla rozwoju młodych piłkarzy

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wskazało Polski Związek Piłki Nożnej jako operatora Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich, który – w ramach przyznanej dotacji w wysokości 35 mln zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – udzieli wsparcia 324 szkółkom.

 

Program powstał w 2020 r. z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego i jest elementem szerszej rządowej koncepcji dotyczącej rozwoju piłki nożnej w Polsce – „Planu dla piłki”.

Celem Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego szkółek piłkarskich poprzez m. in. wyznaczenie standardów pracy z młodymi zawodnikami, wsparcie merytoryczno-finansowe osób prowadzących zajęcia oraz skuteczny monitoring realizacyjny.

W ubiegłym roku operatorem Programu również był Polski Związek Piłki Nożnej, a udział w Programie wzięło 557 szkółek szkolących 56 tys. dzieci z terenu całego kraju.

Projekt skierowany jest do podmiotów (szkółek piłkarskich) zajmujących się szkoleniem dzieci i młodzieży od 5. do 13. roku życia.

Główne cele Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich:

  • upowszechnianie i promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • standaryzacja szkolenia sportowego w obszarze kompetencyjnym oraz infrastrukturalnym,
  • podniesienie jakości szkolenia sportowego w piłce nożnej,
  • stworzenie sieci szkółek piłkarskich funkcjonujących na trzech poziomach jakościowych według jednolitych standardów szkoleniowo-infrastrukturalnych,
  • podniesienie jakości szkolenia i kompetencji kadr trenerskich,
  • wzrost liczby osób uprawiających piłkę nożną.

 

 

 

 

źródło: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/rzadowe-wsparcie-dla-rozwoju-mlodych-pilkarzy