Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Sanok w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

otrzymała wsparcie w kwocie 2 602 204,00 zł.

 

Środki zostały przeznaczone na realizację n/w projektów:

 

  1. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko” – 1 000 000,00 zł,
  2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany – etap I” – 1 602 204,00 zł