Seniorzy z Kostarowiec mieli swoje święto

W minioną niedzielę tj 26.11.2017r., Wiejski Dom Kultury w Kostarowcach gościł zacnych Seniorów, którzy obchodzili swój dzień. Serdeczne życzenia płynęły od Pani Anny Hałas Wójta Gminy Sanok, Pana Tadeusza Burki Przewodniczącego Rady Gminy Sanok oraz od Pani Beaty Fedyń Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kostarowcach. 

Dla najstarszego pokolenia mieszkańców Kostarowiec, część artystyczną przygotowały dzieci z miejscowej szkoły , a całości dopełniły koncerty wykonane przez Zespół Zgoda, Kapelę Ludową Rymanowianie i Kapelę Ludowa Kamraty.

-Seniorzy to fundament naszej społeczności, dlatego też ważne jest docenianie ich i zapewnianie integracji z młodszym pokoleniem… W naszej Gminie Seniorzy  bardzo aktywnie i energicznie działają w swoich środowiskach , czego dowodem jest między innymi  Zespół Zgoda. Starsze pokolenie nie zamyka się w domu, wychodzi z inicjatywą, i emanuje  swoim optymizmem oraz dobrym  humorem  – mówi Anna Hałas Wójt Gminy Sanok.