Ślubowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie

Będę starał się być dobrym uczniem…. Będę strzegł honoru dobrego imienia naszej szkoły…

W tak  niezwykle podniosłej atmosferze, w obecności zaproszonych gości i rodziców w dniu  27 października 2017 r. ślubowali uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie.[fb_button]

Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci w odświętnych strojach, kolorowych biretach na głowach zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie oraz wykazały się wiedzą na temat Ojczyzny, znajomością przepisów drogowych oraz zasad prawidłowego funkcjonowania w grupie, co było dowodem na to, że są gotowe do podjęcia nauki w szkole.

Po części artystycznej uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły, po czym zostali pasowani na uczniów, a tym samym włączeni do grona społeczności szkolnej.

Aktu pasowania dokonał dyrektor szkoły Andrzej Cecuła.

W uroczystości wzięli udział: p. Anna Hałas Wójt Gminy Sanok, p. Anna Liszka Dyrektor SAPO, p. Jan Adamiak Przedstawiciel   SITNiG w Sanoku oraz nauczyciele i uczniowie.

Miłym akcentem na zakończenie, a zarazem ogromnym zaskoczeniem dla nowo pasowanych były upominki, które otrzymali od zaproszonych gości i rodziców.

Za przygotowanie uczniów odpowiedzialna była wychowawczyni klasy I– p. Elżbieta Nisiewicz.