Sołectwo Wujskie w Podkarpackiej Odnowie Wsi

Sołectwo Wujskie uzyskało dofinansowanie na zakup wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Program polega na wytypowaniu Sołectwa, z którego wybrani przedstawiciele opracowują Sołecką Strategię Rozwoju Wsi. Dokument ten określa kierunki rozwoju i zmian jakie będą sukcesywnie wprowadzane w miejscowości.

[fb_button]

W Gminie Sanok w programie udział bierze Sołectwo Wujskie. W maju przygotowano wniosek o dofinansowanie pn : „Zakup wyposażenia do WDK w Wujskim oraz organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców miejscowości”.

W ramach projektu zakupiono piękną, porcelanową zastawę stołową dla ponad 100 osób oraz zmywarkę wraz z podstawką. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 15 tys. zł z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020, wynosi ok. 7,5 tys. zł. Zgodnie z założeniami projektu lokalni liderzy zorganizowali także integracyjną imprezę dla mieszkańców miejscowości. Impreza odbyła się w minioną sobotę, tj. 21 października w Sali WDK. Uczestnicy zapoznali się z Sołecką Strategią Rozwoju Wsi oraz zasadami programu. Najważniejszą częścią imprezy były warsztaty pieczenia chleba prowadzone przez Pana Tadeusza Rolnika. Zgromadzeni mieszkańcy zapoznali się z zasadami zdrowego odżywiania oraz przygotowywaniem potraw z produktów bio.

W tegorocznym naborze 97 gmin złożyło wnioski o dofinansowanie projektu z czego 69 gmin otrzymało dofinansowanie.