Spalone pojemniki w Mrzygłodzie. Skandaliczne zachowanie i wandalizm!

W poniedziałek 16 sierpnia br. podpalono pojemniki na odpady zbierane selektywnie, ustawione przy moście w Mrzygłodzie.
Straty wyceniono na około 2,5 tys. zł. Z dewastacją i wandalizmem mamy do czynienia nie pierwszy raz – w zeszłym roku nowe pojemniki zostały skradzione, a tym razem podpalone i kompletnie zniszczone.
Pojemniki przeznaczone były do zbierania odpadów z terenów rekreacyjnych, z których właściciele korzystają okolicznościowo. Niestety od początku sposób ich wykorzystywania pozostawiał wiele do życzenia – trudno było dostrzec jakąkolwiek segregację. Nieustannie wyrzucano do nich odpady budowlane z rozbiórki oraz z demontażu pojazdów, które powinny być odwiezione do Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych.

Zmiany klimatyczne to już nie zapowiedź odległej przyszłości, a wyzwanie dla teraźniejszości. Środowisko jest naszym wspólnym dobrem i tylko od nas samych zależy jego stan. Gmina organizuje system zbiórki odpadów, ale to mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości rekreacyjnych powinni stosować się do zasad segregacji, poszanowania własności publicznej, a przede wszystkim zachowania podstawowych zasad kultury – wszystkie te czynniki mają wpływ na jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń!

Chcesz mieszkać i wypoczywać w pięknej okolicy? Zacznij od siebie!

Zrewiduj własne zachowania, zapoznaj się z zasadami i je stosuj, a zyskamy na tym wszyscy.