„Społeczne postrzeganie waloryzacji Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego na obszarze województwa podkarpackiego”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na Lokalne spotkanie organizowane w dniu 23 kwietnia 2018 r. w Rzeszowie w ramach projektu „ARTISTIC”.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli stowarzyszeń oraz osób działających na rzecz podtrzymywania i promocji  Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego,  w tym twórców.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie informacji wskazanym adresatom. Jesli istnieje taka mozliwość prosimy również o umieszczenie informacji o spotkaniu na Państwa stronach www i/lub facebooku.

[fb_button]

Celem spotkania jest wspólna analiza możliwości podtrzymania i zapewnienia trwałości Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego na obszarze województwa podkarpackiego poprzez wykorzystanie różnych sposobów jego promocji i finansowania, a także społeczne postrzeganie waloryzacji Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Szczegółowy program spotkania przesyłamy w załączeniu.

Prosimy Państwa o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godziny 10:00 poprzez wypełnienie Elektronicznego formularz zgłoszeniowego lub telefonicznie zgłoszenie udziału pod numerem (17) 867 62 14. W przypadku zaproszonych organizacji i instytucji, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu po jednym jej przedstawicielu.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących spotkania, serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami projektu Panią Małgorzatą Kilian: e-mail: mkilian@rarr.rzeszow.pl tel. (17) 867 62 29 oraz Panią Katarzyną Jarosz: e-mail: kjarosz@rarr.rzeszow.pl tel. (17) 867 62 14.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „ARTISTIC – Valorization of Intangible Cultural Heritage (ICH) Assets for local sustainable development in CE Regionsâ” (Waloryzacja zasobów niematerialnego dziedzictwa kulturowego dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym w regionach Europy Centralnej), finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Central Europe.

Pliki do pobrania