Sposób składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2021

ARiMR informuje, że dnia 15 marca ruszyła kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.
W tym roku rolnicy po raz pierwszy od wprowadzenia systemu dopłat bezpośrednich nie otrzymali spersonalizowanego formularza wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej. Nie ma więc możliwości złożenia wniosku w takiej postaci.Wnioski składa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja ta udostępniona jest na stronie internetowej ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet/ewniosekplus.html

Aby skorzystać z aplikacji eWniosekPlus, konieczne jest posiadanie loginu i kodu dostępu. Rolnicy którzy ich nie mają, otrzymają dostęp do aplikacji po założeniu konta. Można to zrobić elektronicznie, wybierając opcję “Zarejestruj się”. Wtedy aplikacja zażąda podania kilku danych w celu weryfikacji. Są to:

  • numer producenta (login) – 9-cyfrowy nr identyfikacyjny producenta nadany przez ARiMR;
  • 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego – chodzi o 8 ostatnich cyfr konta bankowego podanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, na które rolnicy otrzymują płatności z ARiMR;
  • wypłacona kwota ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR zrealizowanego w 2020 r. (uwzględniane są wszystkie płatności realizowane przez ARiMR, także z tytułu płatności innych niż obszarowe); gdy rolnik nie otrzymał przelewu z ARiMR w ubiegłym roku albo składa wniosek po raz pierwszy, wprowadza się wartość 0,00.

Aplikacja poprosi także o podanie adresu e-mail. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe. Rolnicy, którzy zapomnieli hasła albo zablokowali sobie konto wprowadziwszy niepoprawne hasło, powinni wybrać opcję: “Nie pamiętasz hasła?”. Po podaniu loginu, przejściu przez ścieżkę weryfikacji oraz ustanowieniu nowego hasła będą mogli korzystać ponownie z aplikacji.

Ponadto przypominamy, iż konto w aplikacji eWniosekPlus jest przypisane do osoby, a nie do gospodarstwa. Tak więc w przypadku np. przejęcia gospodarstwa, składający wniosek musi posługiwać się własnym kontem, a nie kontem spadkodawcy.

Rolnicy, którzy nie będą chcieli wprowadzać zmian w tegorocznym wniosku o dopłaty, po zalogowaniu do aplikacji eWniosekPlus muszą przejść do formy uproszczonej wniosku i potwierdzić zawarte tam dane.