Spotkania informacyjno-instruktażowe dot. projektu pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

Logo nowe02

Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprasza do wzięcia udziału  w spotkaniach warsztatowo-instruktażowych promujących projekt pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie organizuje spotkania informacyjno-instruktażowe dot. projektu pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu (PPWB).

Realizacja projektu ma na celu dostarczenie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom usług dostosowanych do specyfiki konkretnych potrzeb w tzw. modelu popytowym. Dostęp do tych usług zostanie zapewniony poprzez elektroniczną platformę, na której przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego będą mogły zapoznać się z ofertą usługową jak również zgłaszać zapotrzebowanie na nowe usługi świadczone przez dostawców usług, w tym instytucje otoczenia biznesu. Koszty zakupu usług zostaną częściowo zrefundowane przedsiębiorcom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typu projektu 3 Profesjonalizacja usług IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.ppwb.pl

W trakcie spotkań zostanie przedstawiona koncepcja funkcjonowania PPWB oraz przekazana praktyczna wiedza dotycząca obsługi Platformy.

W związku z powyższym mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach, które odbędą się o godz. 10.00 w dniach:

• 29 maja – Mielec (Hotel Polski)
• 30 maja – Przemyśl (Hotel Gloria)
• 4 czerwca – Jarosław (Hotel Jarosław)
• 5 czerwca – Dębica (Hotel Gold)
• 6 czerwca – Krosno (Hotel Lord)
• 7 czerwca – Stalowa Wola (Hotel Stal)
• 11 czerwca – Tarnobrzeg (Hotel Kameleon)
• 12 czerwca – Leżajsk (Hotel Perła)
• 13 czerwca – Jasło (Hotel Małopolska)
14 czerwca – Sanok (Hotel Bona) 
• 18 czerwca – Rzeszów (Urząd Marszałkowski woj. podkarpackiego, Sala Audytoryjna)

Uprzejmie proszę o potwierdzenie swojego uczestnictwa na adres e-mail: ppwb@podkarpackie.pl do dnia:

• 24 maja – Mielec
• 25 maja – Przemyśl
• 29 maja – Jarosław
• 30 maja – Dębica
• 30 maja – Krosno
• 4 czerwca – Stalowa Wola
• 6 czerwca – Tarnobrzeg
• 7 czerwca – Leżajsk
• 8 czerwca – Jasło
11 czerwca – Sanok
• 13 czerwca – Rzeszów

W sprawach organizacyjnych dotyczących spotkań, proszę o kontakt z Panią Renatą Kulik, tel. 17 747 68 49, e-mail: r.kulik@podkarpackie.pl