SPOTKANIA KONSULTACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZACJI W GMINIE SANOK

Trwają prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023. Zakończył się etap diagnostyczny pracy, który obejmował analizę problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz infrastrukturalnych. Przeanalizowano dane statystyczne, a także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców.

Posłużyły one do wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Kryteria wyboru obszaru nie są dowolne, a€“ określają je szczegółowe wytyczne, a gotowy Program Rewitalizacji musi zostać pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski.

W Gminie Sanok jako obszar rewitalizacji zostały wyznaczone następujące miejscowości: Falejówka, Jurowce, Liszna, Łodzina, Markowce, Mrzygłód, Raczkowa, Srogów Górny, Stróże Wielkie, Tyrawa Solna, Wujskie, Załuż.

Kolejny etap prac dotyczy tego obszaru. Rozpoczęło się zbieranie propozycji zadań do Programu Rewitalizacji. Propozycje może składać każdy: mieszkaniec, przedsiębiorca, organizacja pozarządowa.

Wpisanie zadania do Lokalnego Programu Rewitalizacji stwarza szansę ubiegania się o środki unijne na jego realizację. Dlatego warto wypełnić prosty formularz i złożyć swoją propozycję. Można to zrobić na druku pobranym np. w Urzędzie Gminy Sanok, lub internetowo wypełniając formularz on-line dostępny na stronie www.gminasanok.pl. Propozycje zadań można składać do 10 lutego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również na spotkania konsultacyjne, na których będzie można dowiedzieć się więcej na temat rewitalizacji w Gminie Sanok i złożyć propozycję zadań. Szczegóły na plakacie.