Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Załuża w ramach projektu „BIOOGRODY-szansą dla przyrody”

Wójt Gminy Sanok zaprasza mieszkańców sołectwa Załuż
do udziału w spotkaniu informacyjnym, związanym
z realizacją przez Gminę Sanok projektu
„BIOOGRODY – szansą dla przyrody”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r.
o godz. 17:30 w Wiejskim Domu Kultury w Załużu.

 

 

  • W trakcie spotkania omówiona zostanie problematyka użytkowania gruntów, nieprowadząca do niekontrolowanego wylesiania, a także formy prowadzenia gospodarki odbiegające od  monokulturowej.
  • Podczas dyskusji poruszone zostaną kwestie unikania urbanizacji wypierającej naturalne siedliska roślin i zwierząt oraz problemy ekspansywnej eksploatacji np.: polowania lub przełowienie.
  • Uczestnicy spotkania będą mieć niepowtarzalną okazję, aby zaznajomić się z tematyką prowadzenia przydomowych ogrodów unikając sadzenia inwazyjnych gatunków roślin, które wypierają rodzime gatunki stwarzając realne niebezpieczeństwo ich całkowitej utraty.

Podsumowaniem spotkania będą ważne dla mieszkańców informacje związane z możliwościami otrzymania dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”.