Spotkanie Wójt Gminy Sanok z Ministrem Środowiska Michałem Wosiem

W dniu dzisiejszym 30 lipca br. na zaproszenie Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego, Gminę Sanok odwiedził Minister Środowiska Michał Woś.

W spotkaniu uczestniczyła Wójt Gminy Sanok Anna Hałas, Poseł na Sejm Piotr Uruski, starosta powiatu sanockiego Stanisław Chęć, radny powiatu sanockiego Damian Biskup, zastępca Wójta Gminy Sanok Paweł Wdowiak oraz kierownik inwestycji w Gminie Sanok Łukasz Mendyka.

Podczas wizyty omawiano w szczególności zagadnienia związane z gospodarką leśną, budową ścieżek rowerowych, a także z ochroną i racjonalnym wykorzystaniem zasobów środowiska na terenie Gminy Sanok. Mamy nadzieję, iż dzisiejsze spotkanie przełoży się na konkretne działania na rzecz naszej gminy.