Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 17 października 2016 r. w sali narad Urzędu Gminy w Sanoku odbyło się uroczyste spotkanie z Dyrektorami, nauczycielami i pracownikami oświaty.  Serdeczne życzenia dla całego grona pedagogicznego złożyła Pani Wójt Gminy Sanok – Anna Hałas, Pani Prezes Oddziału ZNP Gminy Sanok – Maria Siedlecka oraz Dyrektor SAPO w Gminie Sanok – Anna Liszka.[fb_button]

Na wniosek Dyrektorów Szkół, Rad Pedagogicznych oraz po uzyskaniu pozytywnych opinii Związków Zawodowych nagrody Wójta Gminy Sanok otrzymali nauczyciele posiadający wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze:

Pan Paweł Dąbrowiecki – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Falejówce,
Pani Barbara Chodorowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kostarowcach,
Pan Krzysztof Sokołowski – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach,
Pani Elżbieta Dobosz – nauczyciel Zespołu Szkół w Strachocinie,
Pani Agnieszka Bochenek – nauczyciel Gminazjum w Trepczy,
Pani Magdalena Dmitrzak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Załużu

dsc_0213-1