Spotkanie z wojewodą podkarpackim ws. zmian granic Sanoka

Z inicjatyw wojewody podkarpackiego Ewy Leniart odbyło się dziś spotkanie z przedstawicielami Gminy Sanok oraz Miasta Sanoka. Celem spotkania było zobowiązanie władz samorządów do wypracowania form dialogu i komunikacji z mieszkańcami obu gmin.

Wojewoda poprosiła samorządowców o pilne zorganizowanie kolejnego spotkania i wspólne opracowanie ram przedsięwzięcia, które uwzględnią również założenia projektu Podkarpackiej Doliny Wodorowej oraz korzyści, jakie z jego realizacji płyną. Ustalenia z tych spotkań, mają przez władze samorządów zostać przekazane lokalnej społeczności, szczególnie mieszkańcom gminy wiejskiej Sanok.

Rządowy projekt powstania Podkarpackiej Doliny Wodorowej” zakłada wykorzystanie potencjału regionu (w tym subregionu sanockiego) w zakresie nowoczesnych technologii. Pozwoli zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę. Powodzenie projektu zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu i stworzy nowe możliwości rozwoju.

 

 

źródło strona: https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/wojewoda-spotkala-sie-samorzadowcami-ws-zmian-granic-sanoka/