Start projektu „Naftowa kolebka Europy: zapomniana historia Polski i Ukrainy”.

 

 

 

 

 

 

 

Wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne związane z wydobyciem ropy naftowej jest źródłem współpracy samorządów Gminy Sanok i Rady Miejskiej Borysławia w ramach projektu „Naftowa kolebka Europy: zapomniana historia Polski i Ukrainy” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Region przygraniczny Polski i Ukrainy uważany jest za kolebkę europejskiego przemysłu naftowego. Na przełomie XIX i XX wieku wydobycie ropy naftowej w rejonie Borysławia i Gminy Sanok zajmowało 3 miejsce na świecie, a ślady tego ważnego w dziejach regionu okresu do dziś można spotkać w wielu miejscach. Historia przemysłu naftowego jest magnesem dla wielu osób, które poszukują nietuzinkowych wrażeń, a zachowana infrastruktura pozwala „dotknąć” czasów, które przeminęły i stanowiły ważny okres w dziejach obydwu narodów.

Ogólnym celem projektu jest poprawa więzi kulturowych i współpracy między partnerami, prowadzące do poprawy atrakcyjności pogranicza polsko-ukraińskiego i wykorzystanie jego historycznych potencjałów.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie wiele działań, które skoncentrowane są na wykorzystaniu tematyki związanej z historią przemysłu naftowego dla wspólnej promocji i intensyfikacji współpracy pomiędzy partnerami.

Do najważniejszych działań należą:

  • Prace badawcze zbiorów archiwalnych związanych z wydobyciem ropy i gazu,
  • Analiza wykorzystania historycznych obiektów związanych z wydobyciem ropy i gazu do celów turystycznych,
  • Stworzenie wspólnej strony internetowej projektu z e-katalogiem miejsc przemysłu naftowego i gazowniczego,
  • Wydanie dwujęzycznego albumu o historii przemysłu naftowego w Borysławiu i powiecie sanockim,
  • Wydanie map miasta Borysławia i Gminy Sanok z zaznaczonymi historycznymi miejscami przemysłu naftowego,
  • Szkolenia dla z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym,
  • Konferencje naukowe związane z dziedzictwem przemysłowym „Naftowa kolebka Europy: zapomniana historia Polski i Ukrainy”,
  • Budowa pomnika Jana Zeha w Borysławiu,
  • Budowa pomnika Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie na terenie Gminy Sanok.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką projektu do śledzenia postępów jego realizacji na profilu projektu w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/Oil.cradle