Stoisko o funduszach europejskich

 

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych informacjami na temat krajowych oraz europejskich funduszy na stoisko informacyjno-promocyjne, które będzie zorganizowane 11 sierpnia na zabytkowym rynku w Mrzygłodzie podczas XIII Kermeszu Karpackich Smaków.

Na stoisku będzie można uzyskać podstawowe informacje o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju inicjatyw. Ponadto zainteresowani otrzymają folder informacyjny zawierający najważniejsze wiadomości na temat projektów realizowanych przez Gminę Sanok a dofinansowanych w aktualnej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach funduszy europejskich oraz wybranych programów krajowych.

Projekt „Akcja Informacja – udział Funduszy Europejskich w procesie rozwoju potencjału Gminy Sanok” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.