Stop wypalaniu traw!

Wypalanie traw jest bardzo niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Niestety w dalszym ciągu wraz z nadejściem wiosny nasilają się pożary łąk, pastwisk i nieużytków.

Osoby wypalające trawy często nie zdają sobie sprawy, że ich działanie może doprowadzić do gwałtownego pożaru, który w błyskawicznym tempie przenosi się na lasy, zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Przy wiosennej, wietrznej aurze ogień szybko rozprzestrzenia się wśród wysuszonych traw i krzewów, ogarniając ogromne przestrzenie. Towarzyszące temu silne zadymienie ogranicza widoczność na okolicznych drogach, przez co może być przyczyną wypadków.

Warto wspomnieć, że wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej, bowiem zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych. Wysoka temperatura niszczy roślinność, powoduje degradację gleby i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt. Wypalanie łąk, trzcinowisk i zakrzaczeń powoduje także śmierć organizmów żyjących w wierzchnich warstwach gleby. Giną na przykład dżdżownice, które niezwykle efektywnie poprawiają strukturę i właściwości fizyczne gleb. Wymierają całe kolonie mrówek, które jako zwierzęta drapieżne regulują populacje szkodliwych owadów. Wypalanie uśmierca także biedronki, które są sprzymierzeńcem człowieka w walce z mszycami, giną bardzo pożyteczne i przyjazne ludziom ptaki, drobne ssaki i owady.

Dodatkowo następuje zatruwanie, i tak już nadmiernie zanieczyszczonego powietrza dodatkową emisją dwutlenku węgla, węglowodorów aromatycznych i dioksyn będących związkami niebezpiecznymi dla człowieka.

Zakaz wypalania traw został zapisany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

art. 124 ust. 1. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Zakaz wypalania traw jest również jednym z wymogów dobrej kultury rolnej, a ich przestrzeganie jest konieczne między innymi w ramach systemu dopłat bezpośrednich i stanowi jedną z tzw. zasad wzajemnej zgodności – katalogu wymogów i ograniczeń, jakim podlegają rolnicy korzystający z tych dopłat.

Kary za wypalanie traw ustanawia wiele aktów prawnych. Wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł.

kodeksu karnego wynika, że wypalanie traw kończące się pożarem okolicznych zabudowań, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sprowadzanie bezpośredniego niebezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

 

Fot. pixabay.com