Sukces gminy Sanok w tegorocznej edycji Rankingu aktywnych samorządów podkarpacia Złota Setka Gmin 2016

Spośród 109 gmin wiejskich z całego województwa, które wzięły udział w Rankingu gmina Sanok uplasowała się na wysokim 12 miejscu.

Ranking powstał w oparciu o 10 ważnych parametrów m.in. dochody i wydatki gmin, aktywność gospodarcza mieszkańców. Obejmuje też takie obszary jak ochrona środowiska, rozwój gospodarczy i rozwój społeczny.

– Zajęcie 12 pozycji na ponad 100 gmin z całego Podkarpacia to zaszczyt i efekt ciężkiej pracy urzędu, rady gminy i sołtysów – mówi Anna Hałas wójt gminy Sanok. – Co roku realizujemy bardzo duże inwestycje wodno- kanalizacyjne, ponadprzeciętnie wspieramy rozwój oświaty i kultury na terenie gminy. Sięgamy nie tylko po środki unijne, ale także krajowe i transgraniczne. – kończy wójt.

Celem Rankingu jest promowanie oraz poszukiwanie najciekawszych pomysłów, rozwiązań oraz przykładów działań wzmacniających potencjał gospodarczy i społeczny podkarpackich gmin.

W opublikowanym dzisiaj, w gazecie codziennej Nowiny, Rankingu w kategorii gminy miejsko – wiejskie, których na Podkarpaciu jest 35 na 8. pozycji sklasyfikowano miasto Zagórz, a wśród 16 gmin miejskich 7. jest Sanok.