Sukces recytatorski uczennic z Trepczy w Konkursie pt. „Recytacja wierszy patriotycznych”

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku w dniu 18 maja 2017r. zorganizowało konkurs recytatorski, którego celem było podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych, zapoznanie młodzieży z działalnością „Sokoła”.

Jury konkursu w kategorii gimnazjum przyznało I miejsce Zosi Leszczyk za recytację wiersza Lusi Ogińskiej „Dzieciom polskim zamordowanym przez UPA”, natomiast Paulina Malcher zajęła II miejsce w kategorii szkół podstawowych za recytację wiersza T. Różewicza „Oblicze ojczyzny”. Wręczenie dyplomów, medali i nagród odbyło się  9 czerwca 2017r. w Klubie Górnika w czasie uroczystości: 150. lecia utworzenia „Sokoła” we Lwowie i 128. Lecia utworzenia „Sokoła” w Sanoku. Zosia Leszczyk, na prośbę organizatorów,  miała okazję jeszcze raz wystąpić przed zgromadzonymi gośćmi, rodzicami i nauczycielami.