Sukces uczennic ze Strachociny

12 maja w „Klubie Górnik” odbył się

VIII Bieszczadzki Regionalny Przegląd Piosenki Ekologicznej.

Przegląd piosenki był organizowany przez Zarząd Okręgu Bieszczadzkiego Ligi Ochrony Przyrody w Sanoku. Zespół  Szkół w Strachocinie reprezentowały uczennice gimnazjum: Kornelia Krupianik i Justyna Silarska w kategorii „Zespoły” oraz Patrycja Patronik w kategorii „Soliści”.

W kategorii gimnazja – soliści drugie miejsce zajęła Patrycja Patronik za utwór pt. „Opadły mgły, wstaje nowy dzień” przy akompaniamencie Justyny Silarskiej oraz Karoliny Radwańskiej.

W kategorii gimnazja – zespoły drugie miejsce zajęły Justyna Silarska i Kornelia Krupianik, które przygotowały piosenkę „Bieszczady”.

W ogólnej klasyfikacji w kategorii gimnazja Szkoła w Strachocinie zajęła wysokie II miejsce.

Uczestnikami przeglądu były dzieci i młodzież z kilku powiatów, które zaprezentowały zgromadzonej publiczności swoje talenty wokalne i muzyczne w utworach o tematyce ekologicznej.