Sukcesy Magdaleny Morawskiej – gimnazjalistki z Niebieszczan

W poniedziałek, 12 czerwca 2017 r. w Pałacu Poznańskich w Łodzi odbyła się uroczysta gala podsumowująca VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum „Papież Słowianin”.[fb_button]

Laureatka konkursu – Magdalena Morawska oraz nauczyciel przygotowujący –
Ewa Żytka –Rydosz z gimnazjum w Niebieszczanach wzięły udział w uroczystościach finałowych dzięki przychylności i wsparciu Pani Wójt Gminy Sanok – Anny Hałas.

Podczas uroczystości zorganizowanej w sali lustrzanej gratulacje laureatom, finalistom
i uczestnikom konkursu złożyli: ks. dr Marcin Wojtysiak, wiceprzewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, dr Paweł Michalak, Wielki Prior Zakonu św. Jerzego i honorowy konsul Albanii w Łodzi, Grzegorz Wierzchowski, kurator oświaty, Zbigniew Natkański, dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego, Dorota Gryta, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ, Anna Maciejewska, wicedyrektor WODN w Łodzi oraz Krzysztof Jurek, kierownik pracowni ds. analiz wyników egzaminacyjnych OKE w Łodzi.

Laureatom i finalistom etapu ogólnopolskiego wręczono zaświadczenia, dyplomy i książki. Laureaci etapu ogólnopolskiego, w tym Magdalena Morawska z gimnazjum
w Niebieszczanach, otrzymali cenne nagrody.

Konkurs „Papież Słowianin” organizowany jest przez łódzkiego kuratora oświaty
w porozumieniu z kuratorami z innych województw. Konkurs ma trzy etapy. Podczas etapu szkolnego uczniowie piszą rozprawkę, podczas zawodów wojewódzkich i centralnych rozwiązują testy. Laureaci i finaliści otrzymują dodatkowe punkty przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych. 

Tego samego dnia tj. 12 czerwca uczennica gimnazjum w Niebieszczanach została wyróżniona w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka podczas podsumowania Powiatowego Konkursu Ortograficznego.  Niestety nie mogła uczestniczyć w tym wydarzeniu,  gdyż odbierała nagrodę  laureata ogólnopolskiego konkursu „Papież Słowianin” z rąk Kuratora Oświaty  w Łodzi.

We wtorek 13 czerwca o godzinie 11:00 w Bibliotece II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku  rozstrzygnięty został  XIX Konkursu Twórczości Własnej. Magdalena Morawska  zajęła II – najwyższe miejsce, gdyż pierwszego  jury nie przyznało.

Magdalena jest laureatem i zwycięzcą bardzo wielu konkursów szkolnych i międzyszkolnych, ma prawdziwą pasję zdobywania wiedzy z wielu dziedzin nauki.
Jesteśmy dumni i gratulujemy!