Święto babć i dziadków w Kostarowcach

20 stycznia o godz. 15.00 w Wiejskim Domu Kultury w Kostarowcach odbyła się uroczystość środowiskowa z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Dla zacnych gości uczniowie miejscowej szkoły przygotowali bogaty i wyjątkowy program, który odzwierciedlał  prawdziwe uczucia występujących.

Na początku Beata Fedyń, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kostarowcach powitała gości ciepłymi słowami, złożyła im serdeczne życzenia i zaprosiła do obejrzenia programu artystycznego.

W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Najpierw wystąpiły dzieci z przedszkola, zerówki i klas I – III, przedstawiając wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe oraz tańce.

Wspaniałymi aktorami okazali się także uczniowie klas starszych, którzy zaprezentowali jasełka oraz przedstawienie o tematyce świątecznej „Dary św. Mikołaja”. Dopełnieniem były oryginalne występy taneczne oraz wokalno-muzyczne.

Młodzi artyści  z wielkim zaangażowaniem wcielili się  w swoje role, chcąc w ten sposób wyrazić kochanym babciom i dziadkom swoje uczucia  oraz podziękować za trud włożony w ich wychowanie. Oklaskom nie było końca. Na twarzach gości można było zaobserwować uśmiech, radość, a nawet łzy szczęścia i wzruszenia. Wielką przyjemność sprawiły babciom i dziadkom drobne, własnoręcznie wykonane upominki, wręczone przez wnuków. Spotkanie  upłynęło w bardzo miłej  i serdecznej atmosferze.

Ogromne podziękowania kierowane są do pań: B. Pająk, D. Rajchel, A. Jakimy, B. Wilczyńskiej, W. Cecuły, M. Mąki i A. Hnat-Zielińskiej za profesjonalne przygotowanie uczniów do występu. Słowa podziękowania należą się także pani E. Kawałko i B. Wilczyńskiej za przygotowanie pięknej dekoracji oraz panu P. Dąbrowieckiemu za pomoc techniczną.