Święto plonów w Gminie Sanok

 

27 sierpnia 2017r. w Czeteżu odbyły się Dożynki Gminne . Rozpoczęła je uroczysta Msza św. w tamtejszym  Kościele Filialnym pw. Św. Antoniego, podczas której Ks. Proboszcz Michał Błaszkiewicz poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe.

Następnie korowód dożynkowy, prowadzony przez orkiestrę dętą z Pakoszówki, przeszedł na stadion gdzie Pani Anna Hałas- Wójt Gminy Sanok dokonała uroczystego otwarcia Dożynek Gminnych.

Starostowie dożynkowi- Pani Agnieszka Rolnik z Niebieszczan i Pan Jerzy Szwarc z Sanoczka przekazali w imieniu rolników z naszej gminy, na ręce Pani Wójt symboliczny bochen chleba, upieczony  z tegorocznych zbiorów. Gospodyni gminy, podziękowała za chleb symbolizujący trud i ciężką pracę rolników i wraz ze starostami podzieliła się nim ze wszystkimi zebranymi.

Wyrazy szacunku, uznania i podziękowania za całoroczny trud ciężkiej pracy skierował do wszystkich zebranych Pan Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP w liście odczytanym przez Panią Anetę Figiel.

Piękne życzenia i pozdrowienia dla rolników i wszystkich mieszkańców naszej gminy, przekazała obecna na dożynkach Pani Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Następnie na scenie zaprezentowało się 15 grup dożynkowych z Falejówki, Jędruszkowiec, Kostarowiec, Lalina, Łodziny, Markowiec, Mrzygłodu, Pakoszówki, Prusieka, Raczkowej, Sanoczka, Srogowa Dolnego, Trepczy, Wujskiego i Zabłociec.

Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami, licznie zgromadzonej publiczności. Wszystkie grupy wzięły udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W poszczególnych kategoriach na podium uplasowały się kolejno następujące grupy:

Kategoria: wieńce tradycyjne

I miejsce  – Jędruszkowce

II miejsce – Prusiek i Sanoczek

III miejsce – Zabłotce

Kategoria : wieńce współczesne

I miejsce – Raczkowa

II miejsce – Mrzygłód

III miejsce – Srogów Dolny

Kategoria: wieńce o tematyce sakralnej

I miejsce – Falejówka

II miejsce – Kostarowce

III miejsce – Trepcza

Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.

Wszyscy przybyli mieli okazję posmakować tradycyjnego jadła, przygotowanego przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Jurowiec, Lalina, Pakoszówki, Płowiec, Srogowa Górnego.

Pracownicy Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sanoku przygotowali wystawę płodów rolnych.

Zwieńczeniem tegorocznych uroczystości dożynkowych były występy kapeli ludowej Kamraty oraz Regionalnego Zespołu Ludowego Ziemia Sanocka z Nowosielec.

Jak zawsze, na najmłodszych czekały  liczne atrakcje takie jak: dmuchany zamek, trampolina, suchy basen, bańki mydlane, kule wodne czy malowanie twarzy.

Dożynki Gminne  to święto rolników i wszystkich mieszkańców. Jak co roku  były one zwieńczeniem ciężkiej pracy rolnika  i okazją do wspólnej zabawy.