Szanowni Mieszkańcy! Liczne nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli segregacji odpadów

Przeprowadzone w lipcu kontrole segregacji odpadów ujawniły liczne przypadki łamania zasad segregacji odpadów, a niekiedy kompletnej ignorancji obowiązku segregacji odpadów.

W odpadach zmieszanych stwierdzono odpady nadające się do recyklingu- szklane butelki i słoiki, metalowe puszki po napojach, butelki typu PET, plastikowe opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej, czysty papier, tekturowe opakowania.

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami, podczas następnych kontroli wobec osób nie stosujących się do zasad prawidłowej segregacji zostaną wszczęte postępowania administracyjne w celu naliczenia wyższej opłaty za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Podwyższona stawka opłaty w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów wynosi 44,00 zł osoba/miesiąc.

Właściciele nieruchomości, którzy nie wywiązują się z obowiązku segregacji, muszą liczyć się
z konsekwencjami i nałożeniem na nich opłaty podwyższonej
.

Analiza sprawozdań wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska, co może skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kary pieniężnej. Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a co za tym idzie każdy mieszkaniec zapłaci za nieprawidłową segregację odpadów.

Do prowadzenia segregacji odpadów ustawowo zobowiązani są WSZYSCY MIESZKAŃCY.

W związku z powyższym, aby uniknąć wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Gminy, powinni dostosować się do obowiązku selektywnego zbierania odpadów.