Szkoła Niepodległej – obchody 380-lecia Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Mrzygłodzie i 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

„Ukochanie przeszłości i państwowości polskiej, pełnej chwały, niech Cię Mrzygłodzianinie, prowadzi do jej odzyskania. Wiążę Cię z przeszłością, byś Ty przyszłość sławną do niej nawiązał”– tymi słowami w roku 1912 rozpoczynał swoją Mrzygłodzką Kronikę ks. Józef Michałkowski … Wolność została odzyskana 100 lat temu, a Mrzygłodzianie wiernie powracają do swojej chwalebnej przeszłości i upamiętniają ważne rocznice i jubileusze. 

Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Mrzygłodzie to jedna z najstarszych szkół w naszym regionie. Jej początki sięgają I Rzeczpospolitej. Pierwsza pisana wzmianka pochodzi z roku 1638 i dotyczy wizytacji biskupiej.

9 czerwca 2018r. w uroczystej atmosferze zgromadzeni na uroczystości „Szkoła Niepodległej” mogli przypomnieć sobie historię placówki, spotkać jej pracowników, absolwentów, przypomnieć tych, którzy odeszli i uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

O godzinie 10:00 w kościele pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie rozpoczęła się uroczysta msza święta koncelebrowana przez ks.  dziekana dr Andrzeja Skibę, ks. Pawła Pelca proboszcza tutejszej parafii , ks. dr Mikołaja Kosteckiego proboszcza parafii grekokatolickiej w Hłomczy i ks. Witolda Płocicę wikarego tutejszej parafii.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Piotr Uruski Poseł na Sejm RP, Anna Hałas Wójt Gminy Sanok, Paweł Wdowiak Zastępca Wójta Gminy Sanok, harcmistrzyni Krystyna Chowaniec, st. wizytator Barbara Dżugan, radni i sołtysi Gminy Sanok, absolwenci, rodzice, uczniowie oraz pracownicy szkoły. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz do szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy. Pochód prowadziła Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta AVANTII grająca melodie marszowe, która również uświetniła swą obecnością Mszę Świętą.

Patriotyczną część artystyczną, przygotowaną przez uczniów pod okiem nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mrzygłodzie, rozpoczął polonez. Następnie mrzygłodzka młodzież i dzieci wierszem, piosenką i tańcem przedstawili historię odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz uczcili mrzygłodzkich bohaterów.

Wspomniani mrzygłodzccy bohaterowie:

Krzysztof Boratyński –Mrzygłodzianin, konfederata tyszowiecki. Konfederacja wojskowo-szlachecka zawiązana 29 grudnia 1655 w Tyszowcach przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława „Rewerę” Potockiego i hetmana polnego koronnego Stanisława Lanckorońskiego w celu podjęcia ponownej walki z najazdem szwedzkim i poddania wojska prawowitemu monarsze Janowi II Kazimierzowi Wazie. Boratyński pochowany został w 1662r. pod posadzką kościoła pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie.

– Ferdynand Stanisław Piwowar (ur. 3 maja 1905 w Męcinie, zm. wiosną 1940 w Charkowie) – nauczyciel, podporucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej. Zawodowo w latach 1934-1939 pracował jako nauczyciel i kierownik Szkoły Powszechnej w Mrzygłodzie. Był członkiem Związku Strzeleckiego (w 1936 w stopniu kompanijnego rezerwy).

– Józef Bigo – W Mrzygłodzie zamieszkiwał i został pochowany (zm. 1894), powstaniec listopadowy, ojciec miejscowego proboszcza. O wydarzeniu donosi zapis „Pogrzeb weterana” „Gazeta Przemyska”, s. 2, Nr 40 z 20 maja 1894.

Franciszek Niedzielski – Mrzygłodzianin, powstaniec styczniowy, zginął w 1863 roku pod Józefowem, w wieku 17 lat, z rąk Moskali.

Anna Hałas Wójt Gminy Sanok odniosła się do obchodów następującymi słowami:

Szanowni Państwo! Spotkania jubileuszowe są zawsze dobrą okazją do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i planowanymi działaniami. Jest to też czas, kiedy pamięcią wraca się do tych wszystkich, których praca i zaangażowanie tworzyły dorobek Szkoły.

Szkoła w Mrzygłodzie pamięta czasy I Rzeczpospolitej, a jej przetrwanie to wysiłek całej społeczności Mrzygłodu. Jak podaje ks. Michałkowski, w ciężkich czasach „to  światli  mieszkańcy gminy Mrzygłodu, uczyli dzieci w prywatnych domach”. Szkoła była zawsze wyrazem potrzeb oświaty ze strony Mrzygłodzian, a przywiązanie do Ojczyzny, języka polskiego i patriotyzm przekazywano z pokolenia na pokolenie. Szkoła to serce społeczności… budując tożsamość, więzi międzyludzkie, kształtując postawy obywatelskie, przygotowywała do czynów wielkich.  Bez wątpienia, wielu absolwentów Szkoły w Mrzygłodzie, wynosząc z jej murów ideały narodowe i społeczne, przyczyniło się do odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Pięknym akcentem na zakończenie uroczystości był koncert melodii patriotycznych w wykonaniu Sanockiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Avanti.