Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach uhonorowana certyfikatem za działania ekologiczno -prozdrowotne!

W czwartek 23 czerwca w SP w Niebieszczanach odbyło się podsumowanie akcji, projektów  i programów o charakterze ekologicznym i prozdrowotnym. W spotkaniu wzięła udział Pani mgr Monika Zięba, koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie, która wręczyła pani dyrektor SP w Niebieszczanach Danucie Kozimor certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
Tym samym szkoła w Niebieszczanach znalazła się na mapie Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Polsce. Pomimo zawieszenia zajęć stacjonarnych uczniowie aktywnie uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach ekologicznych. Ich zaangażowanie zostało docenione licznymi nagrodami przyznanymi przez organizatorów. Pierwsze z nich powędrowały do uczniów  za  realizację projektu Caritas Laudato Si. Kolejne za udział w akcjach ekologicznych zorganizowanych we współpracy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym : „Gest dla Ziemi”, której celem było uczczenie Dnia Ziemi 22 kwietnia.  Najmłodsi  uczniowie klasy 0 natomiast zrealizowali program  „Kolorowe rozmowy z mieszkańcami Ziemi”. Uczniowie swoim zaangażowaniem potwierdzili, iż pomimo trudnej sytuacji, można aktywnie działać w myśl sentencji  „Rób to co możesz, tym co posiadasz i tam gdzie jesteś „.

materiał nadesłany