Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach zyskała nowy dach i ogrodzenie!

Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach zyskała nowy wygląd. Początkiem października zakończono realizację zadania pn. „wymiana pokrycia dachu na budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niebieszczany”.
Dzięki przeprowadzonym pracom nie tylko poprawiły się warunki użytkowania budynku, ale również jego stan techniczny.

Zakres wykonanych robót obejmował wymianę istniejącego pokrycia części budynku szkoły wraz z robotami towarzyszącymi, montaż nowego orynnowania i rur spustowych, wykonanie rusztu i podbitki okapów oraz wykonanie instalacji odgromowej. Oprócz nowego dachu szkoła zyskała też nowoczesne, bezpieczne ogrodzenie od strony drogi głównej oraz bramę wjazdową na teren posesji. Ostateczny koszt inwestycji wyniósł ok. 200 tyś. zł i w całości został pokryty z budżetu Gminy Sanok.