Szkoła to korzenie i skrzydła

7 czerwca 2017 roku w Urzędzie Gminy Sanok odbyła się I konferencja pod hasłem „Szkoła to korzenie i skrzydła” poświęcona historii i tradycji szkół Gminy Sanok. Organizatorami spotkania były szkoły podstawowe z Załuża, Mrzygłodu oraz Pisarowiec.

Honorowym gościem była pani Anna Hałas Wójt Gminy Sanok wraz z panią Anną Liszką dyrektorem Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych. Zebranych powitał i poprowadził konferencję nauczyciel  SP w Mrzygłodzie mgr Jacek Olbert. Spotkanie rozpoczął wykład dr Andrzeja Romaniaka przedstawiciela Muzeum Historycznego w Sanoku dotyczący początków szkolnictwa na terenie Sanoka i okolic. Następnie historie swoich szkół przedstawiły szkoły z Mrzygłodu, Pisarowiec, Załuża, Strachociny, Prusieka i Pakoszówki. Prelekcje wzbogacane były zdjęciami, książkami i pamiątkami. Po prezentacjach szkół odbyła się dyskusja.