Szkoła w Kostarowcach realizuje projekt „M jak matematyka”

Szkoła Podstawowa im. Św. A. Boboli w Kostarowcach bierze udział w IV edycji programu grantowego „mPotęga” organizowanego przez Fundację mBanku. Projekt szkolny  pt. „M jak matematyka” został doceniony i nagrodzony grantem w wysokości 3840 zł. Wymieniona kwota w całości zostanie wykorzystana na realizację projektu w czasie jego trwania od 15.09.2017r. do 15.12.2017r.

[fb_button]

W projekcie będą brać udział chętni uczniowie kl. IV-VII. Realizacja projektu poprzez Turniej Matematyczny „O Puchar Fundacji mBanku”.  Turniej zostanie przeprowadzony        w 5 etapach konkursowych w formie zabawy. Mimo, że konkursy rozpisane są dla poszczególnych klas, to turniej adresowany jest do wszystkich uczniów klas IV-VII. Każdy uczeń może zgłosić swój udział w każdym z konkursów, zbierając kolejne punkty. Niepowodzenie w jednym konkursie (etapie) nie dyskwalifikuje uczestnika, może on startować dalej i zająć w finale wysokie punktowe miejsce, a nawet zwyciężyć, co będzie zachęcać i motywować uczniów do udziału, zabawy i ciekawej rywalizacji. Ponadto zwycięstwo każdego etapu będzie nagrodzone. Pozostali uczestnicy także będą docenieni.

Ważnym jest, że uczniowie będą zdobywać, poszerzać, pogłębiać i utrwalać wiadomości, a nie będą traktować konkursów jako sprawdzianów wiadomości, ponieważ forma zabawowa: krzyżówki, zagadki, bądź łamigłówki lub wierszyki o treści zawierającej wiedzę matematyczną, sprawia, że zadania przestają być zadaniami, a stają się przedmiotem zabawy, co likwiduje podświadomy stres związany z matematyką, a rozwiązywanie zadań i problemów jest przyjemnością.

Cele programu:

  • Przełamanie stresu i uprzedzeń do matematyki oraz stereotypowego traktowania tego przedmiotu jakie się utarło od wielu lat i jest powszechne. By dla ucznia stała się przyjaznym i pożytecznym przedmiotem.
  • Popularyzowanie i promowanie matematyki wśród uczniów jak i ich rodziców poprzez ciekawe i przyjazne dla uczniów metody i formy zajęć jak: zabawy, gry, łamigłówki, ciekawostki, krzyżówki, wierszowanki itp.
  • Motywowanie uczniów do wykorzystywania wiadomości i umiejętności matematycznych w sposób kreatywny, praktyczny i przydatny.
  • Rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów poprzez utrwalanie jak i poszerzanie wiadomości zdobytych na zajęciach edukacyjnych.
  • Pobudzanie i kształcenie logicznego i twórczego myślenia, umiejętności nowatorskich oraz wdrażanie uczniów do samokształcenia.
  • Doskonalenie umiejętności współpracy ucznia, integracji, dyskusji i wymiany poglądów podczas pracy zespołowej, integracyjnej w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu oraz umiejętności korzystania z informacji źródłowych.