Szkolenie dla członków organizacji pozarządowych

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zaprasza na bezpłatne szkolenie wszystkich członków organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego, tych działających formalnie, jak i nieformalnie, np. KGW, OSP itp. Szkolenie jest organizowane w związku z realizacją projektu “Wpływ pozyskiwania środków finansowych oraz poszerzenia współpracy z lokalnymi podmiotami na rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich”, w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019.

Szkolenie odbędzie się w dniach 9-11 sierpnia br. w Zakopanem, Willa Tatra, ulica Rybkówka 1.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne, organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania, materiałów szkoleniowych, wyżywienia, części merytorycznej.
Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w załączeniu. W pierwszej kolejności organizatorzy proszą o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 503 879 401 – Łukasz Jawny, kolejnym etapem rekrutacji jest wysłanie karty zgłoszeniowej.

Pliki do pobrania