Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Nabór trwa do 21 września 2020 r.!

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, uruchomiła nabór na  szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”, których celem jest wzbogacenie wiedzy i doświadczeń członków kół gospodyń wiejskich nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów, istoty krótkich łańcuchów dostaw, zachęcenie do uczestniczenia w krajowym i unijnym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz poszerzenie wiedzy na temat budowania partnerstw oraz źródeł finansowania.

 

Szkolenia skierowane są do kół gospodyń wiejskich z 9 województw: w tym m.in. woj. podkarpackiego.

Wiedza, zdobyta podczas szkolenia z pewnością pomoże w poszerzeniu oferty podejmowanych działań i inicjatyw realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Partnerem projektu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.

  • W ramach szkolenia organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe i wyżywienie.
  • W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch członków z jednego koła.
  • Regulamin, program szkolenia i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach.

Zapisy do 21 września 2020 roku !!!

 

Szkolenie dla KGW z województwa podkarpackiego odbędzie się w dniu 20 października 2020 roku w ODR w Boguchwale (ramowy program szkolenia w załączeniu).

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia zostały zawarte w załączonych plikach.

 

 

Źródło: ARiMR w Sanoku; 
        www.efrwp.pl/news/show/586/szkolenia-dla-kol-gospodyn-wiejskich

Pliki do pobrania