Szkolny/Przedszkolny Klub Wolontariatu

Szanowni Państwo,

zapraszamy szkoły i przedszkola do udziału w konkursach. Celem konkursów jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Szkolny klub wolontariatu” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za wykonanie 8 z 11 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia należny kliknąć na nazwę konkursu:

Szkoły uczestniczące w konkursie Szkolny klub wolontariatu zapraszamy do udziału w konkursie II stopnia pn.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 października 2019 r.

Polecamy Państwa uwadze te pożyteczne projekty.

Z poważaniem,

Dyrektor Studium Prawa Europejskiego
Monika Jeruzalska

Materiały nadesłane.