Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „POLANKI”


rezerwat polanki1Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „POLANKI” zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części rezerwatu „Polanki” położonego na gruntach Nadleśnictwa Brzozów oraz w granicach Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Rezerwat chroni naturalne zbiorowisko leśne buczyny karpackiej. Gatunkami lasotwórczymi są: buk i jodła osiągające znaczne rozmiary. Istotny walor przyrodniczy rezerwatu stanowią licznie występujące rośliny objęte ochroną. W rezerwacie chroni się także okazy przyrody nieożywionej – zbudowane z piaskowca ciężkowickiego skałki – z których najciekawsze to: „Duży Kamień” w kształcie baszty i „Mały Kamień” w kształcie muru. W miejscu zwanym „Ripne” znajdowała się kopalnia ropy naftowej istniejąca na pewno już z końcem XIX wieku.
Na trasie ścieżki rozlokowano 10 tablic przystankowych opisujących główne wartości przyrodnicze rezerwatu. Bardziej szczegółowe informacje zawarte są w przewodniku terenowym, który można nabyć w siedzibie Zarządu, w Nadleśnictwie Brzozów, Leśnictwie Bykowce oraz siedzibie LOP w Sanoku.
Kierunek marszu na ścieżce wskazują strzałki oraz białe kwadraty z czerwonym paskiem po przekątnej malowane na drzewach. Trasa ścieżki liczy ok. 2 km długości, a okresem najbardziej sprzyjającym do poznania wszelkich walorów przyrodniczych ścieżki jest wiosna.