Szlak Architektury Drewnianej


czertez3Jedno z największych przedsięwzięć znakowania szlaków w Polsce, w które włączyło się trzy województwa: małopolskie, podkarpackie i śląskie.
Szlak architektury drewnianej liczy w całości 3037 km, z czego 9 tras o łącznej długości 1202 km przebiega przez teren województwa podkarpackiego. Swoim zasięgiem we wszystkich województwach razem obejmuje 448 obiektów, przy czym 127 obiektów znajduje się w Podkarpackiem.

Dwa spośród nich: kościół w Haczowie, pochodzący z XV w. najstarszy drewniany kościół w Polsce i zarazem największy drewniany kościół w stylu gotyckim na świecie, oraz zespół plebański w Bliznem z kościołem drewnianym z XVI w. z polichromią przedstawiającą unikatową tzw. biblię plebejską  zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

czertez2Każda z tras podkarpackiego odcinka szlaku architektury drewnianej jest wyjątkowa, każda na swój sposób piękna i jedyna w swoim rodzaju, bo przecież odsłaniająca rozmaitość architektoniczną w różnych częściach województwa, zamieszkiwanych niegdyś przez odmienne mniejszości narodowe, grupy etniczne i etnograficzne. Cenne obiekty, wśród których ważne miejsce zajmują cerkwie i kościoły, ale także zespoły zabudowy małomiasteczkowej czy zdrojowej i muzea  skanseny w Kolbuszowej i Sanoku, ocalały od pogromu ludzkiego barbarzyństwa i niszczącego działania czasu. Są wciąż jeszcze widocznymi świadkami wielowiekowej historii tego zakątka Rzeczypospolitej, w którym w wielokulturowym tyglu codzienności dokonywał się ziemski żywot wielu pokoleń. Są również naszą chlubą i wizytówką, co daje nadzieję na to, że ocalimy je dla tych, którzy przyjdą po nas…