Akcja informacja tagged posts

Wystawa o inwestycjach zrealizowanych na terenie gminy Sanok

Od 1 sierpnia można oglądać ciekawą wystawę przedstawiającą zrealizowane przez samorząd Gminy Sanok inwestycje dofinansowane w aktualnej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Funduszy Europejskich oraz wybranych programów krajowych.

Wystawa ma charakter objazdowy, dlatego plansze pojawiły się na stoisku informacyjno-promocyjnym 11 sierpnia w Mrzygłodzie podczas XIII Kermeszu Karpackich Smaków. W czasie trwania imprezy chętni zdobyli najważniejsze informacje na temat  możliwości dofinansowania różnego rodzaju inicjatyw. Ponadto, dzięki tematycznym planszom i opracowanej publikacji, osoby zainteresowane zapoznały się z projektami realizowanymi przez Gminę Sanok.

Czytaj dalej

Udział Funduszy Europejskich w procesie rozwoju potencjału Gminy Sanok

Od 1 sierpnia w budynku Urzędu Gminy Sanok (na trzecim piętrze) można obejrzeć ciekawą wystawę przedstawiającą zrealizowane przez samorząd Gminy inwestycje.

Prezentowe plansze zawierają najważniejsze informacje na temat projektów dofinansowanych w aktualnej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Funduszy Europejskich oraz wybranych programów krajowych – mówi Paweł Wdowiak, zastępca wójta gminy Sanok. – W przypadku przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, na planszach znajdują się zdjęcia przedstawiające stan infrastruktury „przed” i „po” zakończeniu inwestycji. Zestawienie archiwalnej oraz aktualnej dokumentacji fotograficznej dobitnie wskazuje korzyści wynikające ze skutecznego pozyskiwania środków finansowych przez samorząd.

Czytaj dalej