dotacja tagged posts

Dotacje na działalność gospodarczą dla mieszkańców gminy Sanok

Lokalna Grupa Działania “Zielone Bieszczady”, działająca na terenie gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski można składać od 20 sierpnia do 6 września, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania “Zielone Bieszczady” (Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html

Czytaj dalej

Rusza nabór wniosków na małe przetwórstwo

Już od czwartku 31 stycznia oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze, który potrwa do 1 marca 2019 r, wprowadzono szereg  korzystnych zmian i ułatwień, m. in. zwiększono kwotę dofinansowania oraz rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie.

Pomoc, jaką można otrzymać w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest  w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców, warzyw, zbóż i ziemniaków.

Czytaj dalej