fundusze europejskie tagged posts

Udział Funduszy Europejskich w procesie rozwoju potencjału Gminy Sanok

Od 1 sierpnia w budynku Urzędu Gminy Sanok (na trzecim piętrze) można obejrzeć ciekawą wystawę przedstawiającą zrealizowane przez samorząd Gminy inwestycje.

Prezentowe plansze zawierają najważniejsze informacje na temat projektów dofinansowanych w aktualnej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Funduszy Europejskich oraz wybranych programów krajowych – mówi Paweł Wdowiak, zastępca wójta gminy Sanok. – W przypadku przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, na planszach znajdują się zdjęcia przedstawiające stan infrastruktury „przed” i „po” zakończeniu inwestycji. Zestawienie archiwalnej oraz aktualnej dokumentacji fotograficznej dobitnie wskazuje korzyści wynikające ze skutecznego pozyskiwania środków finansowych przez samorząd.

Czytaj dalej

Wspólnie o Funduszach Europejskich

Rusza kolejna edycja konkursu organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pod nazwą „Wspólnie o Funduszach Europejskich”.

Kto może skorzystać?

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się instytucje publiczne, partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW.

Czytaj dalej