koła gospodyń wiejskcih tagged posts

Koła gospodyń wiejskich. RPO wnosi o zmianę przepisów

Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się zmiany przepisów w sprawie kół gospodyń wiejskich, bo jak twierdzi „kobiety skarżą się, że w jednej wsi może działać tylko jedno koło”, a „jedna osoba może być członkiem tylko jednego koła”.

Takie m.in. uregulowania wprowadziła uchwalona w ub. roku ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Ustawa nadaje tym organizacjom osobowość prawną. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koło wpisane do KRKGW może otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań. Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich, jednak to ograniczenie nie ma zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie dotychczasowych przepisów.

Czytaj dalej