pożyczki na firmę tagged posts

Pożyczki na założenie działalności gospodarczej

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach realizuje projekt “Rozwój gospodarczy województwa podkarpackiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych”, w ramach którego osoby od 30 roku życia, bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo mogą ubiegać się o preferencyjną pożyczkę na otworzenie firmy.

Czytaj dalej