Sanocka Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Seniorów tagged posts

Sanocka Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Seniorów

14 grudnia 2018 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku miała miejsce niezwykła uroczystość.

Anna Hałas – wójt gminy Sanok, Janusz Cecuła – wicestarosta powiatu sanockiego, Tomasz Matuszewski – burmistrz miasta Sanoka, nadkom. Krzysztof Łopuszański – komendant Powiatowej Policji w Sanoku, mł. bryg. Grzegorz Oleniacz – komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, Elżbieta Cipora – rektor PWSZ w Sanoku oraz Marek Bańkowski – wójt gminy Bukowsko podpisali akt Sanockiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Seniorów. Swoje podpisy złożyli również prezesi LGD Dolina Sanu oraz OSP w Strachocinie, Kostarowcach i Pakoszówce.

Czytaj dalej