zgony tagged posts

Urodzenia i zgony w gminie Sanok

Urodzenia i zgony w gminie Sanok w 2018 roku kształtowały się na zbliżonym poziomie – urodziło się 188 dzieci, zmarło 189 osób.

Najwięcej urodzeń zanotowano w Niebieszczanach (22), w Pakoszówce (15), w Prusieku (12), w Czerteżu (11) oraz w Strachocinie i Trepczy (10). Nowych urodzeń nie odnotowano tylko w dwóch miejscowościach: w Dębnej i Stróżach Wielkich.

Czytaj dalej