Terminy przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Wójt Gminy Sanok

informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku ul. Kościuszki 23 (I p)

będą przyjmowane wnioski na:

 

 

  • świadczenie „Dobry start” (300+)   pok. 103, 109
  • świadczenia rodzinne                        pok. 103, 109
  • dożywianie dzieci w szkołach           pok. 106, 107, 108

Poniedziałek, wtorek, czwartek   –  w godz. 8:00 – 14:00

Środa                                               –  w godz. 8:00 – 17:00

Piątek                                              –  w godz. 8:00 – 13:00

 

W terminie 1 – 15 września 2020r. przyjmowane będą wnioski na stypendia szkolne – I piętro pok. 102

UWAGA! Wnioski złożone po dniu 15 września pozostają bez rozpatrzenia.

 

Dochód uprawniający do otrzymania:

  • Świadczenia „Dobry Start” –  bez dochodu;
  • Świadczeń rodzinnych – za 2019 r. z aktualizacją sytuacji materialnej na dzień składania wniosku (np. utrata, podjęcie zatrudnienia, obniżenie wynagrodzenia z powodu COVID-19)

674,00 zł na osobę w rodzinie

764,00 zł – na osobę w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne

  • Dożywianie dzieci w szkołach – za lipiec 2020r. – wnioski składane w sierpniu, za sierpień 2020r. – wnioski składane we wrześniu (przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatek)

792,00 zł – na osobę w rodzinie

  • Stypendia szkolne  za sierpień 2020r. (przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodów, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatek)

528,00 złna osobę w rodzinie

 

Jednocześnie informujemy, że wnioski:

  • na świadczenie „Dobry start” elektronicznie można składać od dnia 1 lipca 2020r.
  • na świadczenia wychowawcze (500+) będą składane dopiero od 1 lutego 2021r.

Obecnie świadczenie wypłacane jest do dnia 31 maja 2021r. z tego powodu nie obowiązują terminy na składanie wniosków.

Wniosek o świadczenie składają wyłącznie osoby, których sytuacja rodzinna uległa zmianie np. z powodu urodzenia kolejnego dziecka.

Wójt Gminy Sanok
Anna Hałas