TERMINY SKŁADANIA OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO BRAK ZMIAN W 2020 ROKU W ODNIESIENIU DO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI ZŁOŻONEGO W ROKU 2019

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sanoku informuje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (tj. od dnia 31 marca 2020 r.) bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Wobec powyższego, od dnia 31 marca 2020 r., bieg terminu na złożenie Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019, ulegnie zawieszeniu.

W praktyce oznacza to, że termin na złożenie oświadczenia, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, będzie biegł dalej tyle dni, ile minęło od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2020 r. (czyli termin na złożenie oświadczenia 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia), z tym że nie dłużej niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności.