To już ostatnia prosta! Wiosną wielkie otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej

Zakończono prace budowlane związane z powstaniem Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej. Obecnie trwają ostateczne rozliczenia i odbiory techniczne wykonanych prac. Jednocześnie prowadzone są prace porządkowe wewnątrz budynku oraz zagospodarowanie terenu na zewnątrz m.in. równanie terenu, obsadzanie zielenią, montaż małej architektury i ogrodzenia z bramami wjazdowymi na teren kompleksu. Na bieżąco dostarczane jest wyposażenie obiektu m.in. sprzęt i wyposażenie gastronomiczne, większość wyposażenia kaplicy oraz część umeblowania pokoi i pomieszczeń pomocniczych. Sukcesywnie dowożone są meble oraz łóżka, a w najbliższym czasie oczekujemy również dowozu reszty wyposażenia medycznego. W tym tygodniu planowane jest podpisanie umowy na dostawę i montaż mebli do całości obiektu obejmujący m.in. szafy, pawlacze, stoły, krzesła, biurka i meble wypoczynkowe.

Dalszy etap przewiduje dostawę sprzętu gospodarczego, elektronicznego oraz tekstylnego. Liczymy, że w marcu-kwietniu obiekt będzie już gotowy do przyjęcia pierwszych pensjonariuszy – mówi Wójt Gminy Anna Hałas.

Założenia projektu partnerskiego pn. “Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przewidują, że obiekt będzie posiadał 21 komfortowo wyposażonych pokoi z łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.

W ramach funkcjonowania DPS-u utworzonych zostanie 30 miejsc pobytu całodobowego, natomiast w ramach Ośrodka Wsparcia Dziennego powstanie 12 miejsc pobytu dziennego. Jestem przekonana, że kompleksowa realizacja zadania umożliwi sprawne działanie obiektu w przyszłości, a przyszli pensjonariusze, odwiedzający oraz pracownicy obiektu będą czuć się w nim swobodnie i komfortowo, jak “u siebie w domu” – podsumowuje Wójt Gminy Sanok Anna Hałas.