Trwa podłączanie budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej rozdzielczej w Strachocinie

Od września 2020 r. trwają prace przy budowie sieci wodociągowej w Strachocinie. Projekt obejmuje budowę wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami o łącznej długości prawie 20 km (ponad 15 km sieci wodociągowej i 4 km przyłączy wodociągowej). Sukcesywnie trwają prace związane z podłączaniem budynków do sieci wodociągowej.
Prawie 280 mieszkańców uiściło już opłaty deklarując tym samym chęć przyłączenia.