Trwa remont Wiejskiego Domu Kultury w JUROWCACH

Gmina Sanok sukcesywnie remontuje Wiejskie Domy Kultury na swoim terenie. Modernizacja WDK-ów ma ogromne znaczenie dla rozwoju kultury, twórczości ludowej i tradycji lokalnej społeczności naszej gminy.
Już niedługo kolejny WDK tym razem w Jurowcach zyska nowy, atrakcyjny wygląd!

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęto prace związane z remontem oraz modernizacją tego budynku.

 

Powyższe zadanie objęte jest elementem wniosku o przyznanie pomocy pn. „Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu Kultury w Jurowcach” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W zakresie prac przewidziano m.in. wykonanie robót remontowych sali wielofunkcyjnej polegających na:

  • rozbiórce boazerii drewnianej;
  • rozbiórce antresoli na konstrukcji stalowo-drewnianej wewnątrz pomieszczenia;
  • remoncie posadzki (demontaż posadzki parkietowej, wymiana warstw podposadzkowych
    i wykonanie posadzki z klepki parkietowej);
  • remoncie powierzchni ścian (przetarcie, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie);
  • częściowej wymianie i modernizacji instalacji elektrycznej;
  • demontażu urządzeń gazowych grzewczych na sali;
  • ponadto, w ramach zadania przewidziane jest wykonanie instalacji C.O. na potrzeby sali wraz montażem pompy ciepła.

Na obecnym etapie wykonano większość robót rozbiórkowych oraz część robót związanych z wykonaniem posadzki. Umowna wartość realizacji zadania wynosi 184 992, 27 zł, w tym udział środków zewnętrznych to
95 699, 00 zł. Zakończenie prac przewidywane jest na maj 2021 r.
Mamy nadzieję, że Wiejski Dom Kultury w Jurowcach zmieni się nie do poznania i z pewnością przypadnie do gustu jego użytkownikom.