Trwa wymiana pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach

Od lipca br. trwa realizacja zadania pn. “wymiana pokrycia dachu na budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niebieszczany”. Koszt inwestycji wynosi 150.000 zł i w całości zostanie pokryty z budżetu Gminy Sanok. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec sierpnia br.
Równocześnie trwają prace związane z wymianą ogrodzenia od strony drogi głównej oraz bramy wjazdowej na teren posesji.